Ondernemen op het platteland is als een vloek en een zegen. De vloek laat zich wel raden. Zo is er de onstuitbare trek van bewoners naar immer uitdijende steden, met gevolgen voor de omzet van (kleine) ondernemers op het platteland. De buurtsupers en groenteboeren worden ingeruild voor de grote, aantrekkelijke ketengiganten met miljoenenbudgetten voor reclameacties, grootschalig inkopen en ruime assortimenten. Door de kleiner wordende afstanden tussen stad en dorp, soms fysiek maar vooral in de belevingswereld van de consument lijken steden een steeds ruimere overwinning te boeken op plattelandsondernemers. Ook politieke keuzes vallen vaak in het nadeel uit van het platteland, resulterend in slechtere infrastructuur of geen openbaar vervoer.

Echter, als plattelandsondernemers heb je datgene in overvloed waar de stad naar snakt: sociale verbondenheid. Het wordt alleen tijd dat je over dezelfde wapens gaat beschikken als de stad om er wederom gebruik van te maken: de social media. Hoe zet je social media in en wat levert het je op? Een tipje van der sluier: wanneer ondernemen op het platteland met behulp van sociale media kan worden ondersteund is de strijd tegen de stad nog lang niet verloren.

De kracht van sociale verbondenheid

Ondanks de toenemende vergrijzing en het verdwijnen van voorzieningen hebben bewoners in dorpen en op het platteland meer nabije contacten en een sterker gevoel van samenhang dan de stedelingen. In deze samenhang gaat een ongelofelijke kracht en potentie schuil.

Samenhang en onderlinge verbondenheid betekent namelijk ook dat mensen elkaar helpen wanneer dat nodig is. Er geldt meer betrokkenheid bij elkaar en de directe omgeving. Dit uit zich in dat je elkaar iets gunt. Ook als ondernemer op het platteland kun je hieraan bijdragen én van profiteren.

Maar daarvoor moet je de mensen wel weten te bereiken. In een wereld waarin verhoudingen en manieren van communicatie veranderen en verschuiven dien je op de hoogte te blijven. Dus voordat je social media toepast is het noodzakelijk om te weten hoe ze precies de wereld en de verhoudingen veranderen.

De digitaliserende wereld

Tegenwoordig reiken de advertenties van bedrijven tot diep in de huiskamers en privélevens van consumenten. De tijden van aanplakbiljetten langs de weg zijn we al lang voorbij.

De technologische ontwikkelingen hebben organisaties in staat gesteld gepersonaliseerde reclame te versturen die via talrijke kanalen over grote afstanden bij de consument terechtkomt. Tegelijkertijd worstelen kleinschalige, lokale ondernemers met deze ‘nieuwe’ vormen van vermarkten.

De digitalisering dringt minder hard door in het bedrijfsleven op het platteland: social media worden minder frequent en doortastend toegepast in rurale gebieden. Misschien herken je dit wel bij jezelf als ondernemer. Je bent gewend je klanten via persoonlijk contact voor je te winnen. Je kent elkaar, je vertrouwt elkaar, dus je koopt bij elkaar. Helaas gaat dit principe tegenwoordig niet meer zo eenvoudig op.

Jij ziet ook wel dat je klanten uitwijken naar de stad. Zelfs voor artikelen en diensten die jij gewoon te bieden hebt! Dit valt te verklaren doordat grote bedrijven in het voordeel zijn door de mate waarin ze de consument via social media kunnen blootstellen aan acties, beloftes, innovaties en ga zo maar door.

De digitale wereld vervangt langzaamaan de werkelijke wereld op dit vlak. En dan geldt: onbekend met onbemind. Maar gelukkig kun jij als ondernemer op het platteland eenvoudig social media inzetten voor je bedrijf. Social media bezitten een ongekende mobiliserende kracht waar je versteld van zult staan.

Start nieuwe online netwerken

Menselijk contact vind steeds vaker in de online wereld plaats. Om te kunnen profiteren van de kansen in de online maatschappij zul je als bedrijf een digitale identiteit moeten hebben. Als ondernemer kun je je op tal van media zoals websites of sociale kanalen (denk aan Facebook, LinkedIn en Instagram) profileren zoals je dat ook in het echte leven zou doen.

Door een online profiel te hebben vergroot je je vindbaarheid. Je laat weten waar je bedrijf gevestigd is doordat je online melding maakt van je adresgegevens. Plaats een foto of een bericht van een product wat je verkoopt of de dienst die je aanbiedt en de mensen weten waarvoor ze bij jou moeten zijn. Door het bijvoegen van je locatie op Google Maps zien consumenten in een handomdraai welke route ze moeten rijden om bij je te komen. Handig toch? Ineens beseffen bewoners van een dorp verderop dat ze al die tijd onnodig naar de stad reden. Missie bereikt.

Digitale sociale netwerken als bindmiddel

Wanneer juist toegepast kunnen digitale sociale netwerken niet slechts ter vervanging gelden van persoonlijk contact. Social media brengen mensen namelijk bijeen, ongeacht grote afstanden tussen bedrijf en consument.

Dit stelt je als ondernemer in staat consumenten te bereiken die je normaal gesproken nooit zou bereiken. Zodanig kun je meer betrokkenheid bij jouw onderneming creëren. Dit bereik je eenvoudig door frequenter en in nauwer contact te staan met de mensen die je wilt bereiken. Social media stellen je hiertoe in staat. Neem het volgende voorbeeld:

Voorbeeld: Het pompstation

Doordat het platteland door verstedelijking steeds vaker over slecht geregeld of zelfs geen openbaar vervoer beschikt zijn bewoners aangewezen op hun auto’s. De lokale pompstationhouder weet dit en heeft bewust de prijzen van brandstof verlaagd. De benzine of diesel is bij hem daarmee goedkoper dan bij het dure pompstation langs de snelweg. De pompstationhouder treft het alleen niet met zijn locatie (hij is gevestigd achter de sportvelden) en merkt dit aan het aantal klanten.

Een enkele keer spreekt de pomphouder met nieuwe klanten. Hij hoort dan meestal dat ze niet van zijn bestaan afwisten. Hadden de klanten het geweten, dan waren ze wel eerder bij hem gekomen. Hij is immers een stuk goedkoper! Wat hadden ze wel niet kunnen besparen al die tijd. De pomphouder weet dat hij veel omzet misloopt door het gebrek aan bekendheid, maar wat doet hij eraan? Een klant wijst hem op de mogelijkheid om social media in te zetten.

De pompstationhouder besluit een profiel op diverse social media aan te maken en communiceert zijn prijzen naar de buitenwereld. Het slaat direct aan. Dorpsbewoners delen zijn berichten en zijn naamsbekendheid groeit gestaag. Ook buiten het dorp krijgen mensen nu lucht van zijn lage prijzen voor benzine of diesel. De pompstationhouder ziet zijn klantenbestand groeien sinds het moment dat hij social media begon te gebruiken.

Tot slot

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt welke kracht social media kunnen hebben voor ondernemers op het platteland. Bedenk jezelf hoe jij meer uit je bedrijf kan halen door het gebruik van moderne vormen van communicatie. Ga de strijd aan met de stad. Omarm social media en geef je onderneming een online gezicht!