Interne Communicatie

De interne communicatie kan gaan over de manier waarop het management met de uitvoerende krachten om gaat. Merk je dat er veel fouten worden gemaakt? Soms ligt dit aan de communicatie en onderlinge banden op de werkvloer.

Werknemers of zelfs het management kunnen zich niet bewust zijn van omstandigheden waaronder opdrachten uitgevoerd moeten worden. Dit kan effect hebben op de verwachtingen van het management en ook invloed hebben op uitvoering van de opdrachten met alle gevolgen van dien.

Gedrag is één van de pijlers die van belang zijn voor het imago van je bedrijf. Gedrag is wat de klant ziet die in direct contact is met jou of je medewerkers. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich gedraagt zoals het bedrijf dat graag ziet is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de kernwaarden en gewenste uitstraling van het bedrijf.

Alleen daardoor zullen medewerkers al beter uitstralen wat je wilt uitstralen.

interne communicatie

Door onderzoek te doen naar de ideeën van medewerkers van je bedrijf en dit te vergelijken met de identiteit die jij wilt dat je bedrijf heeft, is te zien of er een verschil overbrugt moet worden. Door communicatie in te zetten kan er dan beïnvloeding op de werkvloer plaatsvinden.

Wil jij een gedegen intern communicatie onderzoek om je imago te beschermen en te verbeteren? Dan kan ik je helpen. Met een onderzoek op maat kan ik erachter komen wat er op de werkvloer leeft en je helpen om eventuele problemen op te lossen met interne communicatie. Daardoor is het gedrag van je medewerkers weer in lijn met jouw gewenste imago en zul je betere resultaten behalen.

Met een duidelijk intern communicatieplan en onderzoek kunnen problemen verbeterd en opgelost worden. 

Neem contact met me op voor een gratis verkenningsgesprek.

Certificering

Goede communicatieplannen kunnen ook effect hebben op het behalen van ISO en MQM certificaten. Bij beveiliging worden vaak bewustwordingsprogramma’s ontwikkeld. Communicatie door middel van posters, voorlichtingen en interne communicatiemiddelen spelen hier vaak een rol bij.

interne communicatie

Ook het MQM heeft onderdelen waarbij communicatie een rol speelt. Zoals feedback van klanten en personeel dat gebruikt wordt voor nieuw beleid. Communicatie kan hier een helpende hand bij geven. Goede communicatie kan er dus voor zorgen dat onderdelen van de MQM of ISO certificering behaald worden.

Het communicatieadvies voor het behalen van een certificaat bestaat onder andere uit verbeteringen die verwerkt zijn in een communicatieplan.

Stappenplan Interne Communicatie

  1. Verkenningsgesprek
  2. Inventarisatie van problemen (met gesprekken of een vragenlijst)
  3. Nakijken van interne communicatie
  4. Presentatie met aanbevelingen
  5. Rapportage

Neem contact met me op voor een gratis verkenningsgesprek.