Je imago, hoe klanten je zien, hangt af van je gedrag, symboliek en communicatie. Door een goede identiteit kan je het gedrag van je werknemers beïnvloeden. Zodat deze overeenkomt met je kernwaarden. De identiteit is hoe mensen binnen je bedrijf het bedrijf zien. Wat denken zij dat de kernwaarden zijn? Wat denken zij dat belangrijk is voor het bedrijf? Hoe denken zij dat ze zich moeten gedragen onder elkaar, maar ook tegenover de klant? Dat is waar het om gaat bij de identiteit van een bedrijf. In dit artikel ga ik in op hoe je de identiteit in je bedrijf kan veranderen.

 

Huidige identiteit

Het beeld dat werknemers van een bedrijf hebben is de huidige identiteit. De daadwerkelijke identiteit. Het beeld beïnvloedt hoe zij hun werk uitvoeren. Wat zij denken dat het bedrijf belangrijk vindt krijgt waarschijnlijk meer aandacht dan wat ze denken dat het bedrijf onbelangrijk vindt. Om het allemaal nog ingewikkelder te maken, kan dit per persoon verschillen.

Gewenste identiteit

De gewenste identiteit hangt af van wat het bedrijf wil bereiken. De kernwaarden zijn van belang voor de gewenste identiteit en het gewenste gedrag. Als ik een werknemer in dienst neem wil ik graag dat deze nieuwsgierig is en snapt hoe wetenschap werkt in de communicatie. Misschien moet ik hem nog leren hoe hij de kennis kan delen.

Ook kan het behalen van een ISO of MQM certificaat van belang zijn voor je bedrijf. Het gedrag moet dan zo beïnvloed worden dat het bedrijf voldoet aan de eisen die gelden voor een certificaat. Meestal is een certificaat van belang voor een kernwaarde zoals, veilig en betrouwbaar.

Beïnvloeding van de identiteit

Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen het bedrijf dezelfde waarden toekent en dezelfde doelen nastreeft.

Er zijn verschillende manieren om de meningen en het gedrag van werknemers te beïnvloeden. Eerst moet je er bewust van zijn waar mensen hun meningen en gedrag op baseren. Ik zal een paar theorieën, er zijn er veel meer, daarover uitleggen.

Summative model of attitude

Fishbein heeft bedacht dat iemands mening over iets is gebaseerd op zijn prominente overtuigingen.

De sterkte van de overtuiging en het belang van de overtuiging spelen een rol.

Om ervoor te zorgen dat iemands beeld over het bedrijf verandert moet je je richten op de overtuigingen en het belang dat ze daar aan hechten. Om ervoor te zorgen dat iemand de kernwaarden van een bedrijf belangrijker vindt kan je bijvoorbeeld een beloning geven aan iemand die deze duidelijk gebruikt tijdens zijn werk. Op die manier wordt het belang van de kernwaarde en de overtuiging dat de kernwaarden van belang zijn voor iemands werk vergroot.

Theory of Planned Behaviour

Volgens Ajzen zijn er drie dingen die effect hebben op de gedragsintentie.

Iemands mening over het gedrag: Dit gaat eigenlijk of hij bijvoorbeeld bij de kernwaarde delen of hij het een goed idee vind om zijn kennis te delen.
Iemands mening over het belang van het gedrag:  Het belang wordt beïnvloed door de omgeving, zoals de mening van andere collega’s. Als andere collega’s vinden dat het belangrijk is om kennis te delen wordt het belang ervan al groter.
Iemands beeld over het kunnen uitvoeren van het gedrag: Kan hij de kennis op een begrijpelijke manier delen met anderen?

Door het belang van de kernwaarden uit te leggen aan prominente werknemers kan je alle werknemers beïnvloeden. Om het gedrag te stimuleren kan je praktische oplossingen geven, zodat men het gevoel heeft dat ze het gedrag ook kunnen uitvoeren. Voor elke kernwaarde is er wel iets te bedenken. Als de klant merkt dat je inderdaad kwaliteit levert doordat hij dat elke keer merkt is dit goed voor je imago.

Wil jij weten of je werknemers het bedrijf dezelfde kernwaarden geven als jijzelf? Neem dan contact met me op voor advies.

Wil je weten hoe je jouw werknemers kan beïnvloeden? neem dan ook contact met me op voor advies. Er zijn nog veel meer dingen die invloed hebben op overtuigingen en gedrag.